מלא  כתובת
     דואר אלקטרוני
      שלח
 
 
        
 
 
 

להצטרפות לארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל

 
 
 • לשם הצטרפות, שגר מכתב בקשה פורמלי המפרט את רצונך לצרוף חברתך כחברה מן המניין בארגון.
   
 • במצורף העבר טופס פרטים אודות החברה (להלן) וכן:
 • רישיון עסק
 • רישיון לקיום חברת שמירה
 • אישור רשם החברות
 • אישור על ניהול ספרים
 • תעודת התאגדות
 • עם קבלת המסמכים הנ"ל מנכ"ל הארגון יעמוד עימך בקשר, נשוא פנייתך.
   
 
 
 
https://www.isa-israel.org.il/139122/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94
 

 
         
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין