מלא  כתובת
     דואר אלקטרוני
      שלח
 
 
        
 
 
 

הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל

אודות הארגון

 
 
 •  הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בשיראל (להלן: "הארגון") הינו ארגון המעסיקים היציג הבלעדי של ענף השמירה והאבטחה, המאגד עשרות חברות שמירה ואבטחה המעסיקות כ- 80% מסך כל המועסקים בענף זה.
 • תחום העיסוק מהווה כיום מקור תעסוקה מהגדולים במשק הישראלי. כ- 100,000 עובדים מוצאים בו מקור פרנסה, בהם – חיילים משוחררים, סטודנטים, עולים, בוגרים טרם גיל הפרישה ופנסיונרים.
 • חברות האבטחה מספקות שרות מקצועי לקשת רחבה של מוסדות אזרחיים, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, בנקים, מבני ציבור, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, מתקני תשתית, נפט, גז, מים, אישים, שגרירויות זרות, שרי ממשלת ישראל ונוספים.
 • כארגון מעסיקים, הינו חבר בלשכת התאום של הארגונים הכלכליים בהתאחדות התעשיינים, במסגרתו חברים ארגוני המעסיקים הגדולים במשק הישראלי.
 • הארגון מקיים פעילות עניפה וקשרי עבודה עם משרדי הממשלה הנוגעים ומשפיעים על פעילותו, בהם משרד הפנים – בתחומי רישוי ואחזקת נשק, משרד המשפטים – בתחומי רישוי חברות והקמת חברות חדשות, משרד התמ"ת – בתחום אכיפת חוקי עבודה וזכויות עובדים, משטרת ישראל – בתחום הכשרת מקצועות האבטחה וכן –הסתדרות העובדים החדשה, וועדת הכנסת, החשב הכללי במשרד האוצר, החברה למשק וכלכלה, ארגוני  עובדים ונוספים, וכל זאת במטרה להסדיר כחוק את ענף השמירה והאבטחה.
 • הארגון פועל באופן רצוף וקבוע לגיוס חברות חדשות לשורותיו, תוך הקפדה ובדיקה להיותן מכבדות את חוקי המדינה בכלל, וחוקי המגן בעבודה וכיבוד זכויות העובדים, בפרט.
 • החברות בארגון הינה וולונטרית. חברי הארגון סמוכים ומחוייבים להסכם הקיבוצי בענף. חברות שאינן נמנות על הארגון, מחוייבות אף הן להוראות ההסכם, מתוקף צו  ההרחבה אשר חל עליו. הצטרפות לארגון (ראה הצטרפות) מחייבת את אישור חברי הנהלת הארגון. אין קיימת כל חובה על הארגון לצרף לשורותיו כל חברה.
 • תשלום דמי החבר לשנה, עומד כיום על סכום של 6,000 ₪. תשלום דמי טיפול מקצועי לחברות שאינן נימנות על הארגון הינו כמחצית דמי החבר והינו חל על כל חברה המפעילה שרותי שמירה ואבטחה.
 • הארגון מעדכן באורח שוטף את חבריו בכל מידע (עדכונים, הוראות חוק, אדמיניסטרציה....) הרלוונטי לתחומי פעילותו.
 • הארגון מקיים מעת לעת כנסים לחבריו בין אם במסגרת עדכונים והרצאות, בין אם למטרות האסיפה הכללית.
 • היועץ המשפטי של הארגון עומד לרשות חברי הארגון במתן עצה, הכוונה, פרשנות ועדכון הוראות החוק.
   
 
 
         
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין